Geld besparen door een consultant in te huren?

Het lijkt tegenstrijdig met elkaar: u maakt onkosten door een consultant in te huren, en u spaart uw organisatie daarmee geld uit. En toch is dat precies de dienst die een consultant u graag levert. Want ook een consultancy bedrijf heeft graag tevreden klanten!


Hoe werkt dat nu eigenlijk in de alledaagse praktijk?


Consultancy wordt gedefinieerd als de praktijk van het geven van deskundig advies binnen een bepaald gebied tegen een van te voren overeengekomen prijs. Dat suggereert dat een consultant waarde kan toevoegen aan organisaties vanwege een kennisvoordeel. Organisaties halen een consultant in huis omdat deze beschikt over een zekere expertise en ervaring. Er zijn echter meerdere redenen waarom klanten consultants inhuren:

  1. consultants zijn externen, en hebben minder tot geen last van vooroordelen bij het analyseren van gevoelige beleidskwesties

  2. in tijden van gebrek aan hulpmiddelen gebruiken organisaties vaak consultants als aanvulling op interne vacatures

  3. het gebruik van externe consultants voor sommige dilemma’s leidt vaak tot een lager persoonlijk risico/organisatierisico

Door samen met u uw vraagstuk goed te bekijken, formuleert onze consultant een duidelijke onderzoeksvraag en stelt een transparante onderzoekdoelstelling met u op.


Concurrentiepositie versterken en rendement verhogen.


Stel dat u graag uw economische concurrentie positie zou versterken, dan kunt u starten met ons te kijken naar uw bedrijfseconomische kengetallen. Dat zal u zeker inzicht geven waar het sturen op operationeel resultaten over moet gaan. Maar het omgaan met klanten en het leveren van producten en diensten blijft in vele gevallen mensenwerk. Het is aan u, uw management en uw medewerkers om de verlangde bedrijfsresultaten te gaan halen.

Door middel van gesprekken met uw management en uw medewerkers gaan wij analyseren hoe het is gesteld met de flexibiliteit en het gemak waarmee medewerkers hun werkprocessen kunnen uitvoeren.

Efficiënter en effectiever werken levert rendement op, en een hogere klanttevredenheid

Onze analyse van de antwoorden levert vaak verrassende nieuwe inzichten en ideeën op, waarmee uw organisatie zich geld kan uitsparen. Door het anders omgaan met processen, aansturing, communicatie, software applicaties en medewerkers, worden goede resultaten geboekt: uw medewerkers voelen zich meer gewaardeerd, uw ziekteverzuim daalt. Uw medewerkers gaan efficiënter en dus effectiever werken. Dit levert u besparingen op, en betere resultaten. Uw klanten merken dit direct: zij krijgen de door hen bestelde producten en diensten sneller geleverd. Hierdoor krijgt u meer kans om een hogere omzet te genereren in dezelfde tijd. Het rendement van uw organisatie en uw winst gaan omhoog. Per saldo wordt uw concurrentiepositie versterkt.

En dat is precies wat u wilt.

Zo ziet u dat het inhuren van een van onze consultants u kan helpen met het verlagen van uw kosten, het behalen van een beter organisatierendement, het gezamenlijk realiseren van een hogere klanttevredenheid en het behalen van meer omzet.

Op deze manier kan het inhuren van een van onze consultants u veel geld besparen.

Een heldere visie start met een frisse blik!