Onze missie.

We geven MKB ondernemers, het management van MKB ondernemingen, maatschappen, bestuursleden van organisaties en stichtingen, leden van Raden van Toezicht en leden van Raden van bestuur bedrijfskundige adviezen om de effectiviteit van de bedrijfsstrategie te optimaliseren. Naast het geven van advies zijn we naar uw wens ook nauw betrokken bij de implementatie en uitvoering.

Gemaakte afspraken kom je na. We geloven dat als je je niet aan gemaakte afspraken houdt, dat dat wat zegt over je managementstijl.


Onze visie.

Managementleden van bedrijven, organisaties en stichtingen waarderen ons voor onze heldere en duidelijke aanpak bij het inrichten en opzetten van strategisch bedrijfsadvies. Bij het formuleren van ons bedrijfsadvies houden we rekening met de wensen en doelstellingen van uw doelgroep.
Om die uitmuntend te kunnen realiseren spelen u, uw organisatie en uw medewerkers de belangrijkste rollen. Het zijn de mensen die de organisatie maken tot wat ze is.


Onze strategie.


Een duidelijke strategie heeft als doel om te zorgen dat je in de toekomst kunt schakelen. Zonder strategie overkomt je alles. Met een strategie stippel je zelf je eigen pad uit.

Het is onze strategie om het management van organisaties, bedrijven en stichtingen te helpen om hun ambities en drive over te brengen op medewerkers, partners en doelgroepen.

Het helder formuleren van de missie, visie en strategie helpt organisaties in de basis bij het opzetten van een strategisch plan. We kijken naar de aansluiting van uw strategisch plan bij uw businessmodel en uw marketingplan.

Er zijn niet altijd uitgebreide plannen nodig. De praktijk vraagt wel een duidelijke lijn in het denken, het managementbeleid en het realiseren van de uitvoering.


Wat we bieden


- projectmanagement volgens PRINCE2®methode
- Google G-suite advies en implementatie begeleiding
- bedrijfsadvies in de vorm van een Quick Scan, en
- bedrijfsadvies in 2 modules: economy- en business pakket
- implementatie ondersteuning