Onze werkwijze


Alles start met een kennismakingsgesprek


We beginnen met een kennismakingsgesprek. Na een voorstelronde vragen we aan u waar u mee worstelt, en wat de reden is dat u ons hiervoor inhuurt.
Daarmee stellen we vast wat u van ons verwacht.

Vervolgens leggen we aan u uit hoe wij werken.

Onze vaste volgorde is een quick scan, een onderzoekdoelstelling, een rapport en een advies.
Dan stellen we een offerte op, zodat u weet wat we hiervoor in rekening gaan brengen.

Als u de offerte heeft getekend, gaan we van start.


Stap 1.

De Quickscan

Het nut van een quickscan is dat je daarmee snel duidelijk krijgt hoe de organisatie ervoor staat. Dat weet u natuurlijk zelf het beste.

Toch is het soms goed als een buitenstaander daar ook eens objectief naar kijkt. We houden korte kennismakings interviews op allerlei niveau's in uw organisatie. Hoe gaat het ? Hoe lopen de processen? Wat zou er moeten veranderen? Waar heeft u behoefte aan?
Waar hebben jullie klanten behoefte aan? Waar heeft jullie organisatie behoefte aan?
Wat moet er hoe veranderen om welke doelen te halen? Zo leren wij jullie organisatie kennen, weten we hoe de kernprocessen verlopen en hoe jullie jullie klanten bedienen. In het algemeen neemt dit 2 tot 3 weken in beslag. Wij bespreken de resultaten van de quick scan met u.


Stap 2.

Opstellen van de onderzoeksdoelstelling

Na de quickscan formuleren we de onderzoeksdoelstelling. Het nut van een onderzoeksdoelstelling is dat je daarmee uiteindelijke afbakent wat wel en wat niet in de opdracht valt.  We schaven daar met u net zolang aan totdat deze doelstelling in een of twee zinnen helder geformuleerd staat.
Dan kunt u met ons precies afstemmen wat u van ons verwacht. Nu weten we van elkaar wat wij gaan doen. Wij bieden daarna een voorstel plan van aanpak, planning en maatwerk offerte aan.


Stap 3.

De offerte

In de offerte geven we een urenschatting aan, en wat onze werkzaamheden u gaan kosten. Na het zetten van de handtekening gaan we met u, uw organisatie en uw medewerkers van start.


Stap 4.

Start van de uitvoering

We beginnen met het maken van een nieuwe planning. Zodat we weten wanneer we wie kunnen spreken. Alle onderzoeksresultaten werken we uit in ons conceptadviesrapport. Inmiddels brengen wij onze eerste factuur uit.


Stap 5.

Het adviesrapport

Na het opstellen van het adviesrapport leggen wij het ter goedkeuring aan u voor. Na verwerking van uw reacties brengen wij ons definitieve eindrapport uit.


Stap 6

Het evaluatie gesprek

Tijdens het gesprek evalueren we hoe het werk is verlopen, en hoe iedereen het ervaren heeft. Daarna wordt bekeken in hoeverre de onderzoeksdoelstelling is waargemaakt. We bespreken met u of u ons ook wilt inschakelen voor een implementatie ondersteuning.
Eindfactuur.


Het vervolg.

In een nieuw gesprek kunnen wij bekijken hoe wij u verder van dienst kunnen zijn. Als dat het geval is, beginnen we dit keer bij Stap 2. We formuleren dan weer eerst gezamenlijk een nieuwe te behalen doelstelling.

onze pakket keuzes