Inhuren van een projectmanager

Bij AAWConsultancy werken wij met de PRINCE2® methodiek.

PRINCE2® is een methode voor projectmanagement. Deze methode is gericht op het management, de besturing en de organisatie van een project. Door op deze manier te werken voeren wij onze projecten uit volgens een beheerste en uniforme structuur. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

PRINCE2® is geen ' confectie' oplossing. Het is een flexibel raamwerk dat gemakkelijk op maat gemaakt kan worden voor een project van iedere soort of omvang.


FASE 1 PROJECT OPSTARTEN

Na het vaststellen van het projectmandaat en projectbrief werken we voor u een conceptbusiness case uit met een concept projectaanpak en een voorlopige planning. Deze gaan we met u bepreken, aanpassen waar nodig en definitief maken. Er wordt een projectteam samengesteld.
We brengen onze eerste factuur uit.


FASE 2 INITIATIE FASE

Vanuit de business case, projectaanpak en projectplanning stellen we het Project Initiatie Document op. Het project plan en het project kwaliteit plan maken onderdeel uit van het PID.

Na overleg met u maken we nu een fase plan. Zo staat er ook in wie en wat wij binnen uw organisatie wanneer nodig hebben. En hoe we wanneer en op welke momenten met u de voortgang vanuit het projectteam straks met elkaar gaan bespreken. Dit leggen we aan u voor. Daarna bespreken wij dat met alle betrokken stakeholders. Na dit moment moet u akkoord geven om te starten met het project.
We brengen onze tweede factuur uit.


FASE 3 FASENSTART

Na een evaluatie met u gaan wij van start met het project.

We beginnen met een presentatie van het projectteam. Hiermee worden alle medewerkers op de hoogte gebracht van het project, het doel en de planning. En is er ruimte voor het stellen van vragen. Het projectplan en de business case worden bijgewerkt. We werken aan de tussenliggende rapportage. We plannen de volgende fase.


FASE 4 MANAGEN VAN DE FASEN EN DE PRODUCTOPLEVERING CONTROLEREN

We bekijken hoe het gaat met de productopleveringen en rapporteren.
We brengen onze derde factuur uit.

FASE 5. AFSLUITEN VAN HET PROJECT

We plannen de definitieve sluiting van het project in en de overdracht aan de organisatie.
De projectresultaten worden overhandigd aan opdrachtgever en we hebben een eindevaluatiegesprek.
Eindfactuur.INTERESSE IN HET INHUREN VAN EEN PROJECTMANAGER? VRAGEN? GA DAN NAAR: /contact